Vera Boshkova

Vera Boshkova

  • Height — 1.77
  • Bust — 82
  • Waist — 60
  • Hips — 87
  • Shoes — 39
  • Eye — Grey
  • Hair — Brown
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova
Blow Models | Vera Boshkova