Karolina Szymanska

Karolina Szymanska

  • Height — 1.78
  • Bust — 80
  • Waist — 61
  • Hips — 88
  • Shoes — 39
  • Eye — Blue-Green
  • Hair — Dark Blonde
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska
Blow models | Karolina Szymanska